ien
  • Dysze i hydrocyklony

Kompletne dysze i hydrocyklony są używane w przemyśle uszlachetniania surowców mineralnych i w górnictwie. Dysze i hydrocyklony stalowe do separacji cząstek stałych z zawiesin ulegają szybkiemu zużyciu na skutek nakładania się niekorzystnych czynników, takich jak: zmiany prędkości i kierunku przepływającej zawiesiny, właściwości ścierne zawiesin oraz ich korozyjne oddziaływanie.

 

Zastosowanie wyłożeń hydrocyklonów i dysz kształtkami korundowymi lub wykonanie z tworzywa korundowego kompletnych elementów pozwala wielokrotnie zwiększyć ich trwałość.
 

Korundowe części ceramiczne mogą być wklejane w stalowe oprawy lub laminowane w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

  • Nasza oferta

Nurniki i tłoki ceramiczne
Ceramika cyrkonowa
Wyłożenia i elementy trudnościeralne
Zawory, gniazda, kule
Oferta dla cegielni
Dysze i hydrocyklony
Izolatory specjalne, ceramika elektroizolacyjna
Ceramika techniczna - wyroby różne
IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Dział Marketingu i Handlu
tel. +48 17 87 20 175


Dział Zaopatrzenia i Zbytu
tel. +48 17 87 20 208
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl