ien
  • Działalność badawczo-rozwojowa

Działalność OC CEREL opiera się przede wszystkim na pracach badawczo-rozwojowych w zakresie wytwarzania i stosowania nowoczesnych tworzyw ceramicznych, mieszczących się w priorytetach polityki naukowej Polski i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Instytut Energetyki – Oddział Ceramiki „CEREL” w Boguchwale realizuje projekt dofinanasowany z Funduszy Europejskich:

 

 

 

 

 

Instytut Energetyki – Oddział Ceramiki „CEREL” w Boguchwale realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

 

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o akronimie       HPT-Blade.

 

 

 

 

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o akronimie Blue-Cer.

 

 

 

 

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o akronimie NewSOFC.

 Zakład Inżynierii Ceramicznej prowadzi badania naukowe w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów ceramicznych, począwszy od sposobów wytwarzania proszków po precyzyjną obróbkę mechaniczną wyrobów po wypalaniu. W szerokim zakresie korzysta z wiedzy i współpracuje m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Warszawską, Rzeszowską i Wrocławską, PAN oraz Uniwersytetami w: Cambridge, Magdeburgu, Paryżu, Lille, Metz i innymi.

 

Kierujemy pracami badawczo-rozwojowymi w zakresie opracowania technologii wytwarzania wysokotemperaturowych płaskich ogniw paliwowych SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) – urządzeń do bezpośredniego przetwarzania energii chemicznej paliw gazowych na energię elektryczną. Obecnie wytwarzamy, na skalę laboratoryjną, stałotlenkowe ogniwa paliwowe zarówno na podłożu elektrolitowym (ES-SOFC) jak i anodowym (AS-SOFC).

  W plikach do pobrania znajdują się prezentacje naszej działalności w zakresie SOFC:

>>>> Technologia ogniw paliwowych

>>>> AS-SOFC - I

>>>> AS-SOFC - II

>>>> Ink jet printing

 

Pokrewną dziedziną są badania prowadzone nad perowskitami oraz gęstymi przegrodami tlenowymi do otrzymywania czystego tlenu i procesów oxyspalania. Została opracowana kompletna technologia otrzymywania gęstych membran tlenowych od procesu wytwarzania proszków poprzez proces formowania różnych kształtów membran na procesie wypalania kończąc.

 W plikach do pobrania znajdują się prezentacje naszej działalności w zakresie perowskitów i przegród tlenowych:

>>>> Membrany tlenowe

>>>> Perowskity
 

Innym intensywnie rozwijanym u nas obszarem badań jest wtrysk wysokociśnieniowy zarówno tworzyw korundowych, steatytowych i cyrkonowych ale również tworzyw specjalnych, m.in. do zastosowań na rdzenie łopatek turbin silników lotniczych.

 W plikach do pobrania znajdują się prezentacje naszej działalności w zakresie wtrysku nisko- i wysokociśnieniowego:

 >>>> Niskociśnieniowy wtrysk rdzeni

>>>> Wysokociśnieniowy wtrysk rdzeni

 Należy wspomnieć również o badaniach na polu ceramicznych pancerzy do ochrony pojazdów wojskowych realizowanych wspólnie z wojskowym zapleczem naukowym.

W ramach Programu Sektorowego INNOLOT realizujemy obecnie trzy prace badawcze [szczegóły na fotografii poniżej].


  • Pliki do pobrania

  • Galeria
Instytut Energetyki ...
  • Aparatura badawcza
Aparatura badawcza.
więcej
  • Realizacje
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami.
więcej
  • Pracownicy
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pracownikami.
więcej
  • Publikacje
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.
więcej
certyfikat

Certyfikat Systemu Jakości na zgodność z normą ISO 9001:2015

IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Zakład Inżynierii Ceramicznej
tel. +48 17 87 20 128
tel. +48 17 87 20 226
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl