ien
  • Kontakt

     Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL wBoguchwale

    NIP 525 000 87 61

     REGON 000020586-00053
   

    ul. Techniczna 1
     36-040 Boguchwała

 

     tel. +48 17 87 11 700 sekretariat
            +48 507 465 141 

            biuro@cerel.pl

 


     tel. +48 17 87 27 175 zamówienia/ zapytania ofertowe
            +48 507 464 895
            +48 507 464 926

            cerel@cerel.pl

 

    tel.  +48 17 87 27 208  zaopatrzenie/ zakupy/ wystawione faktury
           +48 662 161 835

 

    fax. +48 17 87 11 277

 

 

 

 

 

 

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 punkt 6 ustawy o przeciwziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.).

Wyslij do nas wiadomość
Temat *:
E-mail *:
Telefon*:
Imię i nazwisko*:
Wiadomość:
  • Nasza oferta

Nurniki i tłoki ceramiczne
Ceramika cyrkonowa
Wyłożenia i elementy trudnościeralne
Zawory, gniazda, kule
Oferta dla cegielni
Dysze i hydrocyklony
Izolatory specjalne, ceramika elektroizolacyjna
Ceramika techniczna - wyroby różne
IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Dział Marketingu i Handlu
tel. +48 17 87 20 175


Dział Zaopatrzenia i Zbytu
tel. +48 17 87 20 208
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl