ien
  • Zamówienia publiczne

Otwarte postępowania o zamówienie publiczne:

 

Brak otwartych postępowań. 

 

 

Otwarte postępowania o zamówienie poniżej 130.000,00 PLN:

 

Brak otwartych postępowań. 

    

 

Postępowania o zamówienie publiczne zakończone:

 

ROK 2021

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: "Praca badawcza polegająca na określeniu optymalnych parametrów procesu spiekania proszków azotku krzemu".

Numer sprawy: 01/2021/PPv1.

  

 

 ROK 2020

 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo-laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną".Nr sprawy: 02/20/PN.

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa/ doprowadzenie przyłącza energetycznego dla zasilania Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki CEREL w ramach budowy Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych"

Nr sprawy: 03/20/PN

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 510099492-N-2020, zamieszczono w dniu 08.06.2020 r.

 

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Praca badawcza polegająca na określeniu korelacji pomiędzy składem fazowym i mikrostrukturą materiałów ceramicznych przeznaczonych na formy odlewnicze, a ich wybranymi właściwościami mechanicznymi i termo-mechanicznymi, wykonanie badań w zakresie optymalizacji procesu otrzymywania tworzyw typu PSZ, na podstawie przeprowadzonych badań materiałowych"

Nr sprawy: 04/20/PN

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 510149736-N-2020, zamieszczono w dniu 11.08.2020 r. 

 

4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Praca badawcza polegająca na określeniu optymalnych parametrów procesu spiekania proszków azotku krzemu".

Nr sprawy: 06/20/PN.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 510175723-N-2020, zamieszczono w dniu 14.09.2020 r.

 

5) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo-laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną".

Nr sprawy: 05/20/PN.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 510213278-N-2020, zamieszczono w dniu 28.10.2020 r.

 

ROK 2019

 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa włóknistych płyt izolacyjnych do wyłożenia wysokotemperaturowych pieców elektrycznych".Nr sprawy: 06/19/PN.

   

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa elementów grzejnych do elektrycznych pieców wysokotemperaturowych".Nr sprawy: 04/19/PN

 

 3)Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa podstawki CMM, podstawki do kontroli wymiarów oraz uchwytu do obróbki CNC, wykorzystywanych przy wytwarzaniu rdzeni ceramicznych".Nr sprawy: 03/19/PN. 

 

 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa granulatu dwutlenku cyrkonu"Nr sprawy: 02/19/PN.

 

 5) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa proszków tlenku cyrkonu". Numer sprawy: 01/19/PN

 

 ROK 2018 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargi nieograniczonego pn. "Dostawa formy do wtrysku wysokociśnieniowego na rdzeń ceramiczny". Sprawa nr 04/18/PN.

  

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa centrum tokarskiego do Instytu Energetyki Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale". Sprawa nr 03/18/PN

 

 3) Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa centrum tokarskiego do Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale”Sprawa 02/18/PN. UNIEWAŻNIONE

 

4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przeprowadzenie badań, których celem jest opracowanie technologii kształtowania i wykonanie przykładowych wkładek z węglików spiekanych do mocowania płytek z materiałów supertwardych w technologii lutowania". Sprawa nr 01/18/PN

 

 

Zakończone postępowania o zamówienie poniżej 130.000,00 PLN

 

 

1) ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2020/OF - postępowanie prowadzone  zgodnie z zasadą konkurencyjności:

Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo-laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych w Boguchwale wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

(czerwiec 2020)

 Dziękujemy za złożone oferty, które wpłyneły w odpowiedzi na ww. zapytanie. Informujemy, że umowa w zakresie realizacji usługi  nadzoru inwestorskiego, została podpisana z firmą DOMSTAL Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów.  

 

2) Zapytanie ofertowe 04/2020/OF na "Dostawę prasy izostatycznej do formowania materiałów ceramicznych". 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.01.2020 r. o godz. 08:20

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Pliki do pobrania
  • Nasza oferta

Nurniki i tłoki ceramiczne
Ceramika cyrkonowa
Wyłożenia i elementy trudnościeralne
Zawory, gniazda, kule
Oferta dla cegielni
Dysze i hydrocyklony
Izolatory specjalne, ceramika elektroizolacyjna
Ceramika techniczna - wyroby różne
IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Dział Marketingu i Handlu
tel. +48 17 87 20 175


Dział Zaopatrzenia i Zbytu
tel. +48 17 87 20 208
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl