ien
 • News
 • Wystawa na temat stałotlenkowych ogniw paliwowych w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie
  2017-02-23

 Dnia 22 lutego 2017 w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie zainaugurowana została wystawa pod nazwą Stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) – innowacyjna technologia produkcji czystej energii”. Organizatorem wystawy jest Instytut Energetyki oraz Muzeum Techniki i Przemysłu. Wystawa prezentuje osiągnięcia Instytutu Energetyki w obszarze ogniw SOFC, w szczególności Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie i Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale k. Rzeszowa.

W trakcie otwarcia zaprezentowano historię i aktualnie prowadzone prace w zakresie ogniw paliwowych przez zespoły badawcze Instytutu Energetyki.

Wystawa prezentowana jest po raz pierwszy w Polsce i promuje ekologiczne rozwiązania w dziedzinie wytwarzania energii.

 • Nowa monografia naukowa
  2016-01-25

 W ramach monograficznej serii wydawniczej prezentującej wyniki realizacji Zadania Badawczego nr 4. Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych,  zakończonego w listopadzie 2015 roku Programu Strategicznego NCBR Zaawansowane technologie generacji energii ; w ubiegłym roku ukazały się dwie monografie, których autorami są pracownicy IEn w Warszawie i Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale. Redaktorem naukowym obu monografii jest dr inż. Tomasz Golec.

Rozdział „Wytwarzanie i charakterystyka ogniw SOFC” został opracowany przez naszych pracowników:  dr inż. Mariusza Krauz, dr inż. Ryszarda Kluczowskiego oraz mgr inż. Michała Kawalca

W monografii Zagadnienia modelowania, konstrukcji i badań eksploatacyjnych układu mikro-kogeneracyjnego z ceramicznymi ogniwami paliwowymi (SOFC) przedstawiony został  rozwój technologii ogniw paliwowych SOFC od wytwarzania pojedynczych warstw SOFC aż do uruchomienia i badań eksploatacyjnych pierwszej polskiej instalacji energetycznej mikro-kogeneracyjnej z ogniwami stałotlenkowymi.

 • Article in "VIP Biznes & Styl"
  2016-01-01

W wydawanym na podkarpaciu czasopiśmie "VIP Biznes &Styl" ukazał się artykuł przedstawiający historię IEn Oddziału Ceramiki CEREL od pierwszych kroków stawianych w latach 70' ubiegłego wieku do dziś. 
Zapraszamy do lektury. 

www.biznesistyl.pl/biznes/nowe-technologie/3836_ceramika-z-boguchwaly-bardziej-wytrzymala-od-stopow-metalu.html

 • Article in Journal of Power Sources
  2014-12-30

Near net shape manufacturing of planar anode supported solid oxide fuel cells by using ceramic injection molding and screen printing

R. Kluczowski, M. Krauz, M. Kawalec, J.P. Ouweltjes

Ceramic injection molding is an economically and environmentally interesting technique to produce the support layers for anode supported solid oxide fuel cells. We investigated if this technique can be used for the support layer of manufacturing of planar ASeSOFCs in sizes of 50 _ 50 and 100 _ 100 mm2. After setting the injection molding parameters, we could make 60 near net shape substrates per hour under semi-automatic conditions. Screen printing was used to apply the NieYSZ anode functional layer, 8YSZ electrolyte, 10GDC barrier layer and LSCF cathode. An electrochemical test on a 50 _ 50 mm2 cell revealed a maximum power density of 1.25 W cm_2 at 800 _C. SEM investigations have shown that the injection molded support layer adheres well to the screen printed anode functional layer, and that the anode support layer possesses a homogeneous microstructure. This shows that ceramic injection molding is a viable technique to economically produce planar ASeSOFCs at industrial scale.

Click below to read full version:

http://cerel.eu/pliki/Near-net-shape-manufacturing-of-planar-anode-supported-solid_2014_Journal-of.pdf

/Note: If a link above doesn't work, please copy and paste the URL into a browser/

 • INNOVATOR PODKARPACKI 2010
  2010-11-30

We are proud to announce that we received an award in a contest "INNOVATOR PODKARPACIA - Edition 2010"

 

 • Research equipment
Research equipment.
więcej
 • Projects
Take a look at some of the topics of our projects.
więcej
 • Employees
Take a look at CV of our research staff .
więcej
 • Publications
Take a look at our publications.
więcej
certyfikat

Quality System Certificate for compliance with the standard ISO 9001:2015

Institute of Power Engineering
Ceramic Department CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała
tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Marketing and Trade
tel. +48 17 87 20 175


Supplies and Sales
tel. +48 17 87 20 208
NIP (TIN): 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
National Court Register: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl